Obento Napolitan Spaghetti

Supermarket
Obento Napolitan Spaghetti

Origin Coming Soon

Description
Obento Napolitan Spaghetti 160g Napolitan Spaghetti cooked with Tomato ketchup with friendly twist the sweetness taste of vegetables