Furikake คืออะไร อะไรคือ FurikakeFurikake ฟุริคาเคะ หรือผงโรยข้าว เริ่มต้นมาจากในสมัยก่อนมีการทำข้าวแดง (赤飯 せきはん) เพื่อรับประทานในโอกาสพิเศษ โดยข้าวแดงที่ว่าจะทำมาจากข้าวเหนียว ใส่ถั่วแดง ต่อมามีการเพิ่มเติมสีสันและรสชาติด้วยการเติมงาหรือบ๊วย (อุเมะโบชิ) ต่อมาจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโดยการนำวัตถุดิบต่างๆมาอบให้แห้งและป่นเป็นผงเพื่อใช้เพิ่มรสชาติให้กับข้าว หรือนำไปผสมกับข้าวใช้ทำข้าวปั้น นอกจากนี้แล้วยังมีการนำมาใช้ในลักษณะของ โอะชะซึเคะ ที่เป็นผงใช้โรยหน้าบนข้าวที่ใช้รับประทานกับน้ำซุป อีกด้วย

วิธีการทำผงโรยข้าวโดยทั่วไปแล้วคือการนำเอาวัตถุดิบที่หาได้มาบดให้ละเอียดและปรุงรสด้วยเครื่องปรุงหลังจากนั้นนำไปอบแห้งจนมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆ รสชาติหลักๆในผงโรยข้าวส่วนใหญ่ มักมีสาหร่ายและงาเป็นส่วนประกอบ ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Freeze Dried เข้ามาใช้เพื่อให้สามารถรักษารสชาติที่ดีเอาไว้ได้

อีกวิธีคือการนำวัตถุดิบทั้งหมดมาป่นให้มีขนาดเล็กๆและนำมาปรุงรส วิธีการนี้จะเรียกว่า生ふりかけ (ผงโรยข้าวแบบสด) มักใช้กับผลิตผลที่หาได้จากท้องทะเล เช่น

• ちりめんじゃこ ปลาซาร์ดีนแห้ง
• ワカメ สาหร่ายวากาเมะ
• 昆布 สาหร่ายคมบุ
• 魚のそぼろ เนื้อปลาบดปรุงรส

ต้นกำเนิดของฟุริคาเคะที่เราเห็นในปัจจุบัน เกิดจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำอาหารที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณสมบัติใช้บำรุงร่างกายได้ดีในสมัยไทโชและโชวะ จึงได้มีการจัดการประชุมของกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้

จังหวัดคุมาโมโต้ได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า 「御飯の友」 โกะฮังโนะโทโมะ “เพื่อนรักของข้าว” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลเซียมของคนญี่ปุ่นในช่วงต้นยุคไทโช และผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองได้กลายมาเป็นรากฐานของการผลิตผงโรยข้าวในปัจจุบัน โดยมีการนำปลาตัวเล็กๆทั้งตัวรวมถึงหางและเครื่องในมาป่นให้เป็นชิ้นเล็กๆและเพิ่มเติมสารอาหารลงไป ผลิตภัณฑ์นี้ได้กลายเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงกองทัพ ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นอาหารสำหรับเด็กๆหลังจากจบสงครามอีกด้วยfurikake2furikake7 furikake5 furikake4 furikake8


Source:
https://ja.wikipedia.org/wiki/ふりかけ
http://www.marumiya.co.jp/s_contents/noritama/
http://www.gohannotomo.co.jp/