ข้าวตรายูเมะพิริกะ

ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร
ข้าวตรายูเมะพิริกะ

แหล่งที่มา ฮอกไกโด

รายละเอียด
ข้าวพันธุ์ดีจากฮอกไกโด เหมาะแก่การนำไปทำช้าวซูชิ และข้าวหน้าต่างๆ ได้รับมาตรฐานการรับรอง ISO 9001