ผักเครื่องเคียง 3 ชนิด

ซูเปอร์มาร์เก็ต
ผักเครื่องเคียง 3 ชนิด

แหล่งที่มา Coming soon

รายละเอียด
ผักเครื่องเคียง 3 ชนิด 90 กรัม ผักเครื่องเคียง 3 อย่างได้แก่ ผักปวยเล้งญี่ปุ่น รากบัว และฮิจิคิ แบบแพ็คแช่แข็ง สามารถอุ่นด้วยไมโครเวฟทานได้เลย