กิจกรรม CSR “ปล่อยปูดำคืนสู่ธรรมชาติ” จังหวัดระยอง

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไดโช (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์  “ปล่อยปูดำคืนสู่ธรรมชาติ” ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ นอกจากนี้การเพิ่มประชากรปูดำยังมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติของป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

Share